Nahlašování tyranů zdar! Pojďme do nich společně!

Co Martinu hryže ✍

Před pár dny jsem viděla příspěvek Obránců zvířat o tom, jak náhodný cyklista pomohl zuboženým koňům tím, že je nafotil, popsal stručně situaci a zprávu poslal na patřičná místa. Věc se dala okamžitě do pohybu. A právě o tom je můj dnešní příspěvek.

Tolik zvířat tiše trpí a pomoci se nikdy nedočká, až se mi z toho úzkostí svírá hrdlo. Bezmoc ve své absolutní podobě.

A proto bych si strašně přála, abychom se proti tyranům postavili všichni společně.

Buďme vnímavější a zodpovědnější. Méně sobečtí. Před nepříjemnými věcmi nezavírejme oči, i když se nás zrovna netýkají. Svět je potřeba vnímat globálně, protože všechno se vším souvisí a starat se jen o vlastní blaho je cesta do pekel.

A ano, vždycky mezi námi budou sobci, se kterými nic nehne, já ale věřím, že většina z nás má jádro dobré a potřebuje jen navést, postrčit, ukázat, že věci nejsou tak složité, jak se zdají.

Pomoc nahlášením týraného zvířete je jednou z mnoha, kterou se může každý z nás přičinit a nic ho to nestojí. Dobré je ale umět se v situaci alespoň základně orientovat.  Proto jsem se pokusila o tohle zjednodušení pravidel, se kterými se setkáte, pokud se stanete svědky ubližování zvířeti a neotočíte od něj hlavu.

Přeju nám všem, ať ho musíme používat co nejméně. Martina ❤️

"...a když je někdo jedinej, kdo to může udělat, tak musí."
(Rudolf Hrušínský, Vesničko má středisková)

1) První krok

Než věc ohlásíte, zkuste dát dohromady co nejvíc informací a důkazů. Jména, adresy, fotky, videa, svědky. Každý detail může hrát velkou roli a celý proces to hodně uspíší. Ohlášení můžete provést i anonymně, úřady mají povinnost se jím zabývat i tak. Nikdy se nebojte, že řešíte prkotinu nebo budete úřady obtěžovat zbytečně. Od toho tady jsou.

2) Ohlášení

Obecně je možné zaslat oznámení na několik míst:
  • Krajské veterinární správě (KVS) – každý okres má svoji „pobočku“, jejich seznam najdete zde
  • Policii ČR
  • Zvířecímu spolku, který to za vás zprostředkuje (např. OBRAZ – obránci zvířat)
  • Příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (u Prahy je to městská část) – tady je jen problém, že úřad na váš podnět nemusí řízení zahájit a i když to udělá, stejně bude potřebovat odborné stanovisko krajské veterinární správy. Takže je lepší začít rovnou u krajské veterinární správy, případně obeslat oba subjekty najednou.

3) V jakém případě zvolím KVS a v jakém PČR?

KVS

Na ni se obracím v situaci, kdy mám třeba jen podezření na týrání, nezdá se mi chování člověka nebo zvířete, delší dobu pozoruju, že je něco špatně (např. pes na řetězu/v kotci; koně, krávy v mrazu; vyhublé nebo na první pohled nemocné zvíře atd.)

  • pobočku KVS vybíráte podle toho, kde se nachází týrané zvíře. Na danou pobočku pošlete email s popisem situace a ideálně s nějakou dokumentací (nejčastěji fotky)
  • KVS věc prošetří a rozhodne, zda došlo nebo dochází k týrání
  • pokud KVS rozhodne, že k týrání došlo, podá na Obecní úřad obce s rozšířenou působností závazný podnět na zahájení správního řízení a navrhne způsob potrestání pachatele.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen tyto podněty projednat a do jednoho měsíce rozhodnout. Má tyto možnosti:

a) rozhodnutí o přestupku – pak následují sankce
– pachateli může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč
– v případě týrání zvířete s následky na jeho zdraví hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč

b) zvláštní opatření
– např. zabavení zvířete, zakázání činnosti apod.

c) pokud týrání dosáhlo takové intenzity, že jde o trestný čin (týrání surovým trýznivým způsobem, chov většího poštu zvířat v nevhodných podmínkách, sem patří i množírny)
– předá KVS věc orgánům činným v trestním řízení, tedy PČR. Ta pak může nařídit například odnětí svobody nebo zákaz činnosti

Policie ČR

Nahlásit týrání přímo na policii je jedna z dalších možností, které byste měli využít v případě, když k týrání dochází přímo bezprostředně a je třeba okamžitého zásahu.

Je dobré vědět, že:

  • policie může vniknout na pozemek podezřelého, ne však do obydlí, tam může jen v případě, že je tam podezření na trestný čin
  • může požadovat doklady a pořizovat fotodokumentaci
  • jako oznamovatel máte právo požádat policii, aby vás do 30 dní od požádání vyrozuměla o provedených opatřeních

4) Zvířecí spolky jako nejjednodušší způsob

Nahlásit týrání přes zvířecí spolek funguje a je to dobrá varianta, jen v ní nebudete pány situace a nebudete mít věc zcela pod kontrolou.

Tady pár tipů, kde jsou na vaše zprávy připravení:

(zdroje: OBRAZ – obránci zvířat, SVS, Frank Bold)

Děkuju za váš čas, Martina ❤️

Poslední příspěvky